Το κρέας μας προέρχεται από ζώα που εκτρέφονται στα αγροκτήματα της οικογένειας Προδρομίτη στα «ανέγγιχτα» Ακαρνανικά όρη. Η διατροφή τους βασίζεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένες ζωοτροφές βιολογικής γεωργίας και στην ελεύθερη βόσκηση στα βοσκοτόπια της περιοχής. Μετά την σφαγή τους μεταφέρονται αυθημερόν σε εγκεκριμένο εργαστήριο όπου γίνεται, κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής, ο τεμαχισμός και συσκευασία. Όλα τα στάδια από την φάρμα μέχρι το ράφι ελέγχονται από το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών προϊόντων Βιο Ελλάς.
 
Οι ζωοτροφές είναι μόνο βιολογικές και παράγονται χωρίς: χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, προσθετικά.
 
Τα ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας μεγαλώνουν χωρίς: ορμόνες, αυξητικούς παράγοντες, αντιβιοτικά, ζωικάυποπρϊόντα, μεταλλαγμένους σπόρους.
 
'Ολα τα ζώα έχουν πρόσβαση: σε βοσκότοπους, σε υπαίθριους χώρους άσκησης ή ελεύθερης κίνησης.