Τα κοκόρια μας είναι ή ελευθέρας βοσκής, λίγο σκληρά αλλά πολύ νόστιμα, τα Πίνδου που είναι πτηνοτροφείου και με πιο μαλακό κρέας και τα Ιταλικά Amadori, με μαλακό κρέας και καλή τιμή.

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2

ΚΟΚΟΡΙΑ

Ιταλικό τεμάχιο

dsc_0157 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ελευθέρας Βοσκής τεμάχιο

dsc_0121 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη: